What offends me about "correct Polish"?

Bartłomiej Chromik, (University of Warsaw, Faculty of "Artes Liberales")
moc.liamg|kimorhc.jeimoltrab#moc.liamg|kimorhc.jeimoltrab

Podsumowanie

W krótkiej prezentacji pokazałem jakie historyczno-kulturowe procesy doprowadziły do tego, że poprawną polszczyznę utożsamia się obecnie niemal bezrefleksyjnie z jej standardową odmianą. Starałem się wyjaśnić skąd bierze się popularność prof. Miodka i jego poprzedników (m.in. Z. Klemensiewicz, A.A. Kryński). Wystąpienie zakończyła krytyczna refleksja dotyczące standardowej polszczyzny, która może nie tylko służyć jako narzędzie przemocy symbolicznej, ale i przyczynić się do zubożenia języka.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License