On mass transit and its influence on cities' development

Firstly, I presented individual transport (mainly cars), its pros and cons. Heavy car usage leads to sprawl and is costly and space expensive, but may be mitigated by policy on national and municipal level. I discribed it in Poland, where huge difference in financing motorways more than railways results in development of former and stagnation of latter. Then I moved to Warsaw and advantages of transport system based on changes.

Najpierw przedstawiłem, zalety i wady samochodów. Oparcie transportu o nie prowadzi do sprawlu (wiki), jest drogie i terenochłonne. Tym niemniej można to ograniczyć przez odpowiednią politykę na poziomie państwa lub miasta. Opisałem nierównowagę w finansowaniu autostrad i kolei oraz skutki tego. Następnie przeszedłem do Warszawy, opisując zalety przesiadkowego systemu komunikacji miejskiej.

Uwaga: na slajdzie o przepustowości różnych form transportu umieściłem teraz całkowitą przepustowość, a nie dzieloną jeszcze przez szerokość korytarza.

Presentation in Polish (4 MB, pdf).
Prezentacja po polsku (4 MB, pdf).

I highly recommend a book by Jacek Wesołowski on cities development dependent on transport policy:
Miasto w ruchu (City in motion).

Links:
SISKom is a non-profit organisation that promotes communication development in Warsaw and Poland.
My homepage where I present my current ideas about mass transit in Warsaw.
Wawkom is a forum with disussions on various aspects of communication in Warsaw and more.
SkyScraperCity is an enormous forum about skysrapers, infrastructure (roads, railways etc.) in Poland and, on other subforums, in many other countries.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License