Editor's Workshop

Staszek Krawczyk (Institute of Sociology, University of Warsaw), moc.liamg|walsinatskyzcwark#moc.liamg|walsinatskyzcwark, http://stanislawkrawczyk.blogspot.com

Before we ran through a few texts to discuss some writing, editing and proofreading problems in the Polish language, we'd had a a general discussion on linguistic correctness. Below you will find more information on various kinds of useful sources in this field. The information is only available in the language it concerns, which is Polish.

1. Na stronach Wydawnictwa Naukowego PWN znajduje się wiele użytecznych zasobów, w tym m.in. parę słowników języka polskiego, słownik ortograficzny z rozbudowanymi zasadami pisowni i interpunkcji, a także korpus językowy – baza tekstów, w których możemy wyszukiwać słowa i zwroty. Szczególnie polecam poradnię językową pozwalającą na zapoznanie się z dłuższymi wypowiedziami językoznawców, często dotyczącymi ciekawych i nieoczywistych kwestii poprawnościowych. Można też zadać własne pytanie, choć akurat teraz (do końca sierpnia 2013 r.) poradnia ma przerwę wakacyjną.

2. Oprócz słownika ortograficznego w rozwiązywaniu problemów poprawnościowych przydaje się słownik poprawnej polszczyzny. Jego zakup raczej nie jest niezbędny, ale jeśli o nim myślicie (czasem zdarzają się wątpliwości, które trudno rozwiać w internecie), to rekomenduję "Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN", "Słownik poprawnej polszczyzny PWN" albo "Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN". Miłośnicy przestankowania mogą też zaopatrzyć się w któryś ze słowników interpunkcyjnych autorstwa bądź współautorstwa Jerzego Podrackiego, a zapaleni edytorzy – w książkę Adama Wolańskiego "Edycja tekstów".

3. Poprawność językową można traktować ze śmiertelną powagą albo nie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License