Myślenie a komputery

AI (Artificial Intelligence) ma znaczący potencjał do upraszczania naszego życia: może skracać czas wykonywania podstawowych czynności na komputerze (praca 'mentalna') oraz, po podłączeniu do odpowiednich maszyn może wykonywać pracę fizyczną (robotyka). Oczywiście może pozwalać na wykonywanie pracy, której normalnie człowiek nie byłby w stanie wykonać.

Współcześnie dużym problemem jest chaos informacyjny wywoływany w głowach nieumiejętnie korzystających z mediów, komputerów i Internetu użytkowników. A raczej nie uodpornionych na błędy w informacji łatwo rozprzestrzeniane poprzez te środki komunikacji. (patrz: Stanisław Lem - Bomba Megabitowa)

Jest to problem w moich oczach na tyle duży, że jeśli ktoś ma niewłaściwe warunki początkowe (wychowanie, otoczenie, warunki materialne, kultura, relacje z innymi ludźmi, wiedza), może poprzez korzystanie z komputera znacząco polepszyć swój rozwój intelektualny (kursy internetowe, ciekawostki z sieci, czytanie artykułów), lub go znacząco zniweczyć (nieprzerwane oglądanie kwejka, kotków w sieci i >tych innych< stron). Wybór leży po stronie użytkownika, zatem i można by rzec odpowiedzialność.

Ciężko jednak obarczać odpowiedzialnością ludzi, którzy nie za bardzo mają narzędzia (intelektualne: wiedza, często szczegółowa, nawyki, ogólne pojęcie), by ją podjąć.

Z pomocą mogą posłużyć innowacyjne interfejsy, systemy przeszukiwania, syntezy i prezentacji danych oraz usługi porządkujące i selekcjonujące informacje w taki sposób, by generować w głowach odbiorców nie szum informacyjny poprzez łopatologiczne podawanie faktów, a zrozumienie ogólnego kształtu, struktury informacji.

Oczywiście wykluczyć warto takie systemy, w których 'zrozumienie ogólnego kształtu i struktury informacji' powoduje wypaczenie naturalnego obrazu: patrz 'cenzura' ;)

Dlaczego warto dbać o jako taki poziom zrozumienia/edukacji innych ludzi? Ano, bo z inteligentnym człowiekiem to i pożartować i napić się przyjemniej ;)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License