Biblioteczka
  • "Podróż w krainę mrówek" B. Hölldobler i E. O. Wilson
    Książka o społeczeństwach jakże odmiennych od naszego. Napisana z pasją przez znawców tematu (E. O. Wilson to m. in. twórca socjobiologii). Bogata w treść oraz świetne zdjęcia i ilustracje.
  • Surely You're Joking, Mr. Feynman!
    Anegdoty z życia jednego fizyki, noblisty. O dowcipach na uczelni, włamywaniu się do sejfów dla sportu, kulisach projektu Manhattan, podrywaniu, eksperymentach z mrówkami i wąchaniem rzeczy.
  • "Trotsky: A Graphical Biography" Rick Geary
    Komiks-biografia Trockiego - szybka i przyjemna lektura na pół godziny.

Please create an account and/or sign in first.

if you already have a Wikidot.com account

or

it is worth it and is free

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License